Điều trần là gì? Phiên điều trần trong xử lý vụ việc cạnh tranh

Tổng Hợp

Một trong những hình thức hoạt động quan trọng của ủy ban của Quốc hội là tổ chức nghe giữa các bên có liên quan để thu thập thông tin. Hình thức này được gọi là hoạt động nghe (hearing) của các ủy ban nghị viện. Hãy cùng Blog Luật Việt tìm hiểu Điều trần là gì? Phiên điều trần trong xử lý vụ việc cạnh tranh.

Điều trần là gì?

Điều trần là trình bày chi tiết trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bản hiến kế hoặc các ý kiến về nhóm vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội hoặc pháp lí cần được xử lí trong từng hoàn cảnh cụ thể với lời thỉnh cầu xem xét để áp dụng.

Phiên điều trần là một trong những thủ tục rất quan trọng trong quá trình giải quyết vụ việc cạnh tranh. Vì vậy, vụ việc cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng cạnh tranh phải được xem xét thông qua phiên điều trần và các quy định về phiên điều trần cũng được quy định rõ trong luật cạnh tranh và các văn bản có liên quan.

điều trần là gì 1

Phiên điều trần trong xử lý vụ việc cạnh tranh

Tố tụng cạnh tranh là hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo trình tự, thủ tục giải quyết, xử lí vụ việc cạnh tranh theo quy định của Luật Cạnh tranh 2004.

Đối với vụ việc cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng cạnh tranh phải được xem xét và xử lý thông qua phiên điều trần. Phiên điều trần sẽ được tiến hành theo quy trình sau:

1/ Chuẩn bị mở phiên điều trần

Sau khi nhận được báo cáo điều tra và toàn bộ hồ sơ vụ việc, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh quyết định thành lập Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ vụ việc cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải đưa ra một trong những quyết định sau:

  • Mở phiên điều trần.
  • Trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung.
  • Đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định mở phiên điều trần, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải mở phiên điều trần.

Trong trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung chỉ áp dụng khi nhận thấy các chứng cứ thu thập được chưa đủ để xác định hành vi vi phạm quy định của Luật này, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh quyết định trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận lại hồ sơ, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh phải đưa ra một trong những quyết định: mở lại phiên điều trần; trả hồ sơ để tiếp tục điều tra bổ sung và đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh.

điều trần là gì 2

2/ Triệu tập những người cần phải có mặt tại phiên điều trần

Căn cứ vào quyết định mở phiên điều trần, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh gửi giấy triệu tập cho những người có liên quan đến vụ việc cần phải có mặt tại phiên điều trần chậm nhất là 10 ngày trước ngày mở phiên điều trần.

3/ Phiên điều trần

Phiên điều trần được tổ chức công khai. Trong trường hợp nội dung của phiên điều trần có liên quan đến bí mật quốc gia, bí mật kinh doanh thì phiên điều trần sẽ được tổ chức kín.

Những người tham gia phiên điều trần là Thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, thư ký phiên điều trần, Bên bị điều tra, Bên khiếu nại, Luật sư, Điều tra viên đã điều tra vụ việc cạnh tranh, Những người khác được ghi trong quyết định mở phiên điều trần,…

Sau khi nghe những người tham gia phiên điều trần trình bày ý kiến và tranh luận, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh sẽ tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và quyết định theo số đông.

Trên đây là những thông tin về Điều trần là gì? Phiên điều trần trong xử lý vụ việc cạnh tranh. Blog Luật Việt sẽ tiếp tục gửi đến những thông tin khác về luật trong những bài viết tiếp theo.

Bài viết liên quan