Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa là gì? Do cơ quan nào cấp?

Tổng Hợp

Có nhiều loại hàng hóa cần phải được xác minh xem có đạt tiêu chuẩn chất lượng hay không. Vì điều này mà giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa ra đời. Hãy cùng Blog Luật Việt tìm hiểu xem Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa là gì? Do cơ quan nào cấp?

Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa là gì?

Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa có từ viết tắt là C/Q (Certificate of Quality) là loại giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của quốc gia sản xuất hoặc các tiêu chuẩn quốc tế. Mục đích của C/Q là chứng minh hàng hóa đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn công bố kèm theo hàng hóa.

Các doanh nghiệp nên xin giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa của mình vì đây là yếu tố giúp doanh nghiệp tạo dựng niềm tin cho khách hàng về chất lượng sản phẩm, thúc đẩy lượng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.

giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa là gì 1

Hình thức chứng nhận chất lượng hàng hóa

Có 2 hình thức chứng nhận chất lượng hàng hóa gồm:

  • Chứng nhận tự nguyện: đây là hình thức chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc tiêu chuẩn quốc tế do tổ chức hay cá nhân nào đó yêu cầu.
  • Chứng nhận bắt buộc: là hình thức chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn được thực hiện bởi các cơ quan quản lý Nhà nước yêu cầu.

Cơ quan nào cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa?

Hiện nay có 2 cơ quan cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa là Bộ công thương Việt Nam; Phòng thương mại và Công nghệ Việt Nam (VCCI).

giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa là gì 2

Điều 9 Về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

“a) Quản lý hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam; thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn xây dựng và thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tổ chức xây dựng, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành, hướng dẫn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài ở Việt Nam; hướng dẫn xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hướng dẫn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; tổ chức, quản lý hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; quản lý nhà nước về nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và phân định sản phẩm, hàng hóa;

b) Quản lý việc thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường; phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia; chỉ định tổ chức giữ chuẩn đo lường quốc gia; tổ chức quản lý về đo lường đối với phương tiện đo, phép đo, lượng hàng đóng gói sẵn, chuẩn đo lường; tổ chức quản lý hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng theo quy định của pháp luật; hướng dẫn và quản lý về ghi nhãn hàng hóa trên phạm vi cả nước; hướng dẫn và quản lý hoạt động đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định; chủ trì thực hiện chương trình quốc gia nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; thực hiện các thỏa thuận và điều ước quốc tế về việc thừa nhận lẫn nhau đối với kết quả đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản lý, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.”

Như vậy bạn đã biết giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa là gì? Do cơ quan nào cấp? Hy vọng đây sẽ là những thông tin bổ ích với bạn.

Bài viết liên quan