Hủy hợp đồng là gì? Khác gì với đơn phương chấm dứt hợp đồng

Tổng Hợp

Việc hủy bỏ hợp đồng không đơn thuần chỉ là chấm dứt hợp đồng mà còn là chế tài pháp lý với những hành vi vi phạm pháp luật. Blog Luật Việt sẽ giới thiệu giúp bạn khái niệm về Hủy hợp đồng là gì? Việc hủy hợp đồng có khác gì với đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Hủy hợp đồng là gì?

Hủy hợp đồng là hình thức chấm dứt hiệu lực của hợp đồng được ký kết theo thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật, phát sinh thêm quan hệ pháp luật như là hợp đồng không tồn tại từ đầu. Bên nào có lỗi trong việc hủy hợp đồng thì phải có nhiệm vụ bồi thường cho bên kia.

hủy hợp đồng là gì 1

Một số trường hợp cho phép hủy hợp đồng

Hủy hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ

Theo Điều 424 Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ được thực hiện như sau:

“Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ mà bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp lý nhưng bên có nghĩa vụ không thực hiện thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng.

Trường hợp do tính chất của hợp đồng hoặc do ý chí của các bên, hợp đồng sẽ không đạt được mục đích nếu không được thực hiện trong thời hạn nhất định mà hết thời hạn đó bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng mà không phải tuân theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Hủy hợp đồng do không có khả năng thực hiện

Theo Điều 425 Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện được quy định như sau:

“Trường hợp bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình làm cho mục đích của bên có quyền không thể đạt được thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Hủy hợp đồng trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng

Theo Điều 426 Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp hủy hợp đồng do tài sản bị mất, bị hư hỏng được quy định như sau:

“Trường hợp một bên làm mất, làm hư hỏng tài sản là đối tượng của hợp đồng mà không thể hoàn trả, đền bù bằng tài sản khác hoặc không thể sửa chữa, thay thế bằng tài sản cùng loại thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng.

Bên vi phạm phải bồi thường bằng tiền ngang với giá trị của tài sản bị mất, bị hư hỏng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 351 và Điều 363 của Bộ luật này.”

hủy hợp đồng là gì 2

Hủy hợp đồng có khác gì với đơn phương chấm dứt hợp đồng

Việc hủy bỏ hợp đồng căn cứ vào Điều 423 Bộ luật Dân sự 2015. Trong khi đó đơn phương chấm dứt hợp đồng căn cứ vào Điều 428 Bộ luật Dân sự 2015.

Chỉ thực hiện việc hủy bỏ hợp đồng khi chậm thực hiện nghĩa vụ, không có khả năng hoặc tài sản bị hư hại. Còn đơn phương chấm dứt hợp đồng khi một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng và cả hai bên đạt thỏa thuận theo quy định pháp luật.

Chỉ áp dụng việc hủy bỏ hợp đồng khi có sự vi phạm hợp đồng. Còn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng không nhất thiết phải vi phạm hợp đồng vì hai bên có thể thỏa thuận với nhau hoặc do quy định pháp luật.

Hợp đồng đã hủy bỏ không còn hiệu lực từ khi giao kết và hai bên không thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, đồng thời cả hai phải hoàn trả lại cho nhau sau khi trừ đi chi phí tổn thất. Trong khi đó, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng được thực hiện khi bên kia nhận được thông báo và không thực hiện nghĩa vụ có trong hợp đồng.

Trên đây là những thông tin về Hủy hợp đồng là gì? Khác gì với đơn phương chấm dứt hợp đồng. Blog Luật Việt tiếp tục gửi đến bạn những thông tin khác về luật qua những bài viết tiếp theo.

Bài viết liên quan