Mẫu đơn Ly Hôn Đơn Phương, Thuận Tình mới nhất 2020

Mẫu đơn Ly Hôn Đơn Phương, Thuận Tình mới nhất 2020

MẪU ĐƠN LY HÔN THUẬN TÌNH I. Mẫu đơn ly hôn thuận tình dùng khi nào? Mẫu đơn ly hôn thuận tình được quy định...
Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân mới nhất

Mẫu giấy ủy quyền công ty cho cá nhân mới nhất là loại văn bản sử dụng để quy định về thẩm quyền và...
Bản kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mới nhất hiện nay

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng là mẫu đơn được sử dụng khi đăng ký giảm trừ gia cảnh khi...
Mẫu biên bản họp gia đình mới nhất hiện nay

Mẫu biên bản họp gia đình mới nhất hiện nay

Mẫu biên bản họp gia đình mới nhất hiện nay là mẫu giấy dùng trong trường hợp về việc phân chia di sản thừa...
Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty mới nhất hiện nay

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty mới nhất là mẫu dùng trong trường hợp công ty hay doanh nghiệp có kế...
Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng

Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng mới nhất hiện nay

Mẫu đơn xin nghỉ việc riêng mới nhất là mẫu giấy sử dụng trong trường hợp người lao động có những công việc cá...
Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ

Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ mới nhất hiện nay

Mẫu đơn xin thôi giữ chức vụ là mẫu đơn được sử dụng khi người lao động đang giữ chức vụ trong cơ quan...
Mẫu xác nhận tình trạng hôn nhân

Mẫu xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất

Mẫu xác nhận tình trạng hôn nhân mới nhất được ban hành kèm Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số...

Mẫu biên bản cam kết giữa hai bên mới nhất

Mẫu biên bản cam kết giữa hai bên mới nhất là văn bản sử dụng để xác nhận sự thỏa thuận giữa hai cá...