Memorandum of agreement (MOA) là gì? Sự khác nhau giữa MOA và MOU

Tổng Hợp

Memorandum of agreement là một từ tiếng Anh phổ biến trong ngành luật. Hãy cùng Blog Luật Việt giải nghĩa từ này là gì nhé.

Memorandum of agreement là gì?

Memorandum of agreement trong tiếng Việt có nghĩa là bản ghi nhớ thỏa thuận (viết tắt là MOA) là một tài liệu văn bản mô tả mối quan hệ hợp tác giữa hai bên muốn làm việc nhau trong cùng một dự án hay đáp ứng mục tiêu đã thỏa thuận.

MOA được xem là một tài liệu pháp lý, mô tả các điều khoản và chi tiết của thỏa thuận hợp tác. Một MOA chính thức có mức độ cao hơn thỏa thuận bằng lời nói nhưng lại ít chính thức hơn một bản hợp đồng chính thức.

memorandum of agreement là gì 1

Các tổ chức có thể dùng MOA để thiết lập và phác thảo thỏa thuận hợp tác bao gồm quan hệ đối tác dịch vụ hay thỏa thuận để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo. Một MOA có thể dùng tiền để trao đổi như là một phần của thỏa thuận.

MOU là gì?

MOU là từ viết tắt của memorandum of understanding, nghĩa là Bản ghi nhớ, là loại thỏa thuận hiệp định song phương hay đa phương cho thấy một đường lối chung đã được dự tính. Nó thường được dùng trong trường hợp mà các bên có liên quan không thể hoặc không ngụ ý thỏa thuận có hiệu lực pháp luật, MOU là một sự thay thế chính thức cho thỏa thuận của quý ông.

Có bốn yếu tố pháp lý hay bốn góc trong một hợp đồng ràng buộc. Những yếu tố này là sự cân nhắc, đề nghị, ý định và sự chấp thuận. Trong luật tư nhân, MOU cũng được dùng như một từ đồng nghĩa với một lá thư có ý định.

memorandum of agreement là gì 2

Sự khác nhau giữa MOA và MOU

MOU là một thỏa thuận chính thức hơn so với MOA, phác thảo phạm vi rộng của mục tiêu tổng thể.

MOA là thỏa thuận có điều kiện, không nhất thiết ràng buộc về mặt pháp lý. MOU không nhất thiết ràng buộc pháp lý là một thỏa thuận song phương hoặc đa phương giữa các bên.

MOU là bước đầu tiên cho sự hiểu biết giữa hai bên. Còn MOA là tài liệu chi tiết hơn để xem lại và xác định lại tất cả các chi tiết và điều khoản của thỏa thuận ban đầu.

Trên đây là những thông tin về thuật ngữ memorandum of agreement là gì? Blog Luật Việt sẽ gửi đến bạn những vấn đề liên quan đến pháp lý trong các bài viết tiếp theo.

Bài viết liên quan