Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là gì?

Tổng Hợp

Có thể bạn đã nghe đến đơn vị sự nghiệp ngoài công lập nhưng thật sự vẫn chưa hiểu rõ khái niệm này. Blog Luật Việt sẽ giúp bạn tìm hiểu khái niệm về Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là gì?

Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là gì?

Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là các tổ chức sự nghiệp không nằm trong phạm vi nhà nước. Được thành lập bởi các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các cá nhân hoặc liên doanh giữa các tổ chức với nước ngoài, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thuộc sở hữu của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân, các cá nhân hoặc có vốn đầu tư nước ngoài như trường học tư, bệnh viện tư, tổ chức nghiên cứu khoa học tự, bảo tàng tư,…

Các đơn vị này được tổ chức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động chủ yếu dựa vào quan hệ lao động theo quy định của Luật lao động. Người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập không được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

ngoài công lập là gì 1

So sánh giữa đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập

Trong đơn vị sự nghiệp công lập, người sử dụng lao động là nhà nước. Vì thế mà cơ chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý, chế độ, chính sách với viên chức trong các đơn vị này không giống với các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, Nhà nước có thể quy định vài nghĩa vụ mang tính chất ràng buộc với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Còn các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được tổ chức và hoạt động chủ yếu theo mô hình doanh nghiệp. Vì vậy việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động trong các đơn vị này dựa trên quan hệ lao động theo quy định của Luật lao động. Chính vì điều này mà không thể xây dựng cơ chế pháp lý chung cho quá trình tuyển dụng, quản lý hay sử dụng lao động.

Trên đây là thông tin về Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là gì? Blog Luật Việt sẽ gửi đến độc giả những kiến thức thông tin về luật trong những bài viết tiếp theo.

Bài viết liên quan