Quá cảnh hàng hóa là gì và những điều cần biết

Tổng Hợp

Trong những năm qua, việc vận chuyển nhập khẩu hàng hóa giữa các nước diễn ra mạnh mẽ. Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi để trở thành trung tâm trung chuyển và quá cảnh hàng hóa thương mại. Blog Luật Việt giúp bạn tìm hiểu về Quá cảnh hàng hóa là gì và những điều cần biết.

Quá cảnh hàng hóa là gì?

Theo điều 141 của luật Thương mại 2005, quá cảnh hàng hóa là việc vận chuyển hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam, kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác được thực hiện trong thời gian quá cảnh.

quá cảnh hàng hóa là gì 1

Những điều cần biết về quá cảnh hàng hóa

Nguyên tắc quản lý hoạt động quá cảnh hàng hóa

  • Quá cảnh hàng hóa khi xuất khẩu phải là toàn bộ hàng hóa đã nhập khẩu.
  • Việc tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện thông qua dịch vụ quá cảnh hàng hóa hoặc tự thực hiện quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam, thuê thương nhân nước ngoài thực hiện quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam phải thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, giao thông vận tải.
  • Quá cảnh hàng hóa bằng đường hàng không cũng phải thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế về hàng không mà Việt Nam là thành viên.
  • Quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan trong toàn bộ thời gian quá cảnh, ra vào theo đúng cửa khẩu đã quy định.
  • Hàng hóa quá cảnh khi được tiêu thụ nội địa phải thực hiện theo quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và quy định khác của luật có liên quan.

quá cảnh hàng hóa là gì 2

Thời gian quá cảnh

  • Thời gian quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam tối đa là 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu, trừ trường hợp được gia hạn, trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng tổn thất hay phương tiện vận tải chở hàng quá cảnh bị hư hỏng trong thời gian quá cảnh.
  • Đối với hàng hóa lưu kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn thất hoặc phương tiện vận tải chở hàng bị hư hỏng trong thời gian quá cảnh cần gia hạn thêm thời gian để lưu kho để khắc phục hư hỏng, tổn thất thì thời gian quá cảnh được gia hạn tương ứng với thời gian cần thiết để thực hiện các công việc đó và phải được cơ quan hải quan nơi làm thủ tục quá cảnh chấp thuận; trường hợp gia hạn thời gian quá cảnh đối với các hàng hóa phải được Bộ Công Thương cho phép.
  • Trong quá trình lưu kho và khắc phục hư hỏng, tổn thất, hàng hóa và phương tiện vận tải chở hàng vẫn phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan.

Những hành vi bị cấm trong quá cảnh

  • Thanh toán thù lao quá cảnh bằng hàng quá cảnh.
  • Tiêu thụ hàng hóa và phương tiện vận tải trái phép.

quá cảnh hàng hóa là gì 3

Dịch vụ quá cảnh hàng hóa

Theo Điều 249 của luật Thương mại, dịch vụ quá cảnh hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân thực hiện việc quá cảnh cho hàng hóa thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam để hưởng thù lao.

Thương nhân kinh doanh dịch vụ quá cảnh phải là doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải, kinh doanh dịch vụ logistics.

Hợp đồng dịch vụ quá cảnh phải lập thành văn bản hoặc thực hiện các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương.

Trên đây là những thông tin về Quá cảnh hàng hóa là gì và những điều cần biết. Blog Luật Việt sẽ gửi đến những thông tin khác về luật trong những bài viết tiếp theo.

Bài viết liên quan