Thỏa ước lao động tập thể là gì và những điều cần biết

Tổng Hợp

Thỏa ước lao động tập thể là thuật ngữ đang được nhiều người lao động thắc mắc. Blog Luật Việt sẽ giúp bạn tìm hiểu về Thỏa ước lao động tập thể là gì và những điều cần biết.

Thỏa ước lao động tập thể là gì?

Theo Khoản 1, Điều 73 của Bộ luật Lao động: “Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể”.

Thỏa ước lao động tập thể bao gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước lao động tập thể khác.

thỏa ước lao đông tập thể là gì 1

Sự khác nhau giữa thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Cả thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đều được hình thành dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên vẫn có sự khác biệt giữa hai loại văn bản này được nêu dưới đây:

  • Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động với các điều khoản đã thương lượng. Còn hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về công việc, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của hai bên.
  • Trong khi thỏa ước lao động tập thể có 3 hình thức bao gồm Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, ngành và thỏa ước lao động tập thể khác. Thì hợp đồng lao động bao gồm các hình thức như Hợp đồng lao động có thời hạn, hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng thời vụ.
  • Với thỏa ước lao động tập thể, đại diện cho tập thể người lao động sẽ ký kết với chủ thể người sử dụng lao động hoặc đại diện người sử dụng lao động. Còn hợp đồng lao động do cá nhân hoặc đại diện pháp luật của cá nhân trong trường hợp người lao động từ đủ 13 đến 15 tuổi sẽ ký kết với người sử dụng lao động.
  • Về hình thức lao động, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp thành lập 5 bản theo Khoản 2 Điều 83 của Bộ luật Lao động 2012 và thỏa ước lao động tập thể ngành thành lập 4 bản theo Khoản 2 Điều 87 của Bộ luật Lao động 2012. Còn hợp đồng lao động thì thỏa thuận bằng văn bản được lập thành 2 bản theo Khoản 1 Điều 16 của Bộ luật Lao động 2012.
  • Thỏa ước lao động có thời hạn lao động 1-3 năm, với các doanh nghiệp lần đầu ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp thì thỏa ước duới 1 năm. Còn hợp đồng lao động thì tùy vào loại hợp đồng.
  • Sau 10 ngày kể từ ngày ký kết người sử dụng lao động hoặc là đại diện cho người sử dụng lao động gửi thỏa ước đến các cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh đối với thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đối với thoả ước tập thể ngành. Còn hợp đồng lao động thì không có quy định nào về thủ tục đăng ký.

Hy vọng một số thông tin về Thỏa ước lao động tập thể là gì và những điều cần biết sẽ thật sự bổ ích và giúp bạn giải quyết được phần nào đó về vấn đề pháp lý.

Bài viết liên quan