Tư cách pháp nhân là gì? Ý nghĩa của tư cách pháp nhân với mô hình doanh nghiệp

Tổng Hợp

Tư cách pháp nhân được nhắc đến nhiều trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp. Khi chủ doanh nghiệp thành lập doanh xong thường được coi là có tư cách pháp nhân. Blog Luật Việt sẽ tìm hiểu giúp bạn về tư cách pháp nhân là gì? Ý nghĩa của tư cách pháp nhân với mô hình doanh nghiệp.

Tư cách pháp nhân là gì?

Tư cách pháp nhân là một tổ chức được thành lập và hoạt động độc lập có khả năng tồn tại và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tổ chức này có thể tham gia các hoạt động kinh tế xã hội và chịu trách nhiệm trước pháp luật với các hoạt động kinh doanh của mình.

tư cách pháp nhân là gì 1

Điều kiện để có tư cách pháp nhân

Bên cạnh cá nhân, pháp nhân là chủ thể tham gia vào các quan hệ xã hội với tư cách độc lập khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Theo quy định của luật dân sự, điều kiện để một tổ chức có tư cách pháp nhân bao gồm:

  • Được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật: việc tổ chức và thành lập được tiến hành theo quy định pháp luật chuyên ngành, được cơ quan có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép tổ chức đó được thành lập.
  • Cơ cấu tổ chức và hoạt động chặt chẽ: mỗi pháp nhân đều có điều lệ để quy định các vấn đề nội bộ trong công ty cũng như các cơ quan, người giữ chức danh quản lý, điều hành hoạt động công ty phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
  • Có tài sản độc lập với các cá nhân, pháp nhân khác và phải tự chịu trách nhiệm với tài sản của mình. Tài sản của pháp nhân phải tách biệt với tài sản của các chủ thể khác. Đối với các nghĩa vụ thì tổ chức phải tự chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản của mình.
  • Nhân danh chính mình tham gia các quan hệ pháp luật: khi tổ chức muốn có tư cách pháp nhân thì khi tham gia vào các quan hệ pháp luật phải nhân danh chính tổ chức mình thông qua người đại diện theo quy định pháp luật, nhưng về bản chất thì pháp nhân không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

Ngoài ra, việc tham gia quan hệ pháp luật của pháp nhân không chịu bất kỳ sự chi phối nào từ cá nhân, tổ chức nào mà nhân danh chính mình tiến hành các hoạt động kinh doanh và hoạt động khác theo quy định.

tư cách pháp nhân là gì 2

Ý nghĩa của tư cách pháp nhân với mô hình doanh nghiệp

Theo quy định pháp luật, một tổ chức doanh nghiệp có thể được coi là có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nhưng không phải loại hình doanh nghiệp nào cũng được coi là có tư cách pháp nhân. Với nhà đầu tư kinh doanh, khi lựa chọn loại hình có tư cách pháp nhân cũng mang lại một thế mạnh, lợi ích nhất định so với các loại hình khác không có tư cách pháp nhân.

Đối với các loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, tức là có tài sản riêng vì khi góp vốn vào công ty thì thành viên phải chuyển quyền sở hữu tài sản sang cho công ty. Vì vậy các thành viên trong công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi sở hữu phần vốn góp của doanh nghiệp (trừ các thành viên hợp danh trong công ty hợp danh) mà không cần phải bỏ ra tài sản cá nhân của thành viên để trả nợ của doanh nghiệp còn thiếu.

Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp có hay không có tư cách pháp nhân là tùy thuộc vào sự quyết định của chủ thể kinh doanh cũng như sự tin tưởng của đối tác kinh doanh, của khách hàng khi tiến hành kinh doanh. Về cơ bản thì khi tiến hành kinh doanh với tư cách pháp nhân thì chế độ chịu trách nhiệm chỉ chịu trong phạm vi vốn sở hữu điều lệ, đảm bảo lợi ích của thành viên công ty khi kinh doanh.

Còn đối với những mô hình kinh doanh mà không có tư cách pháp nhân thì sẽ tạo niềm tin cho đối tác, khách hàng vì chủ thể kinh doanh chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tư cách pháp nhân có vai trò quan trọng để xác định tư cách pháp lý khi tham gia vào quan hệ pháp luật cũng như chế độ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ khi tiến hành kinh doanh.

tư cách pháp nhân là gì 3

Các loại hình có tư cách pháp nhân

Các loại hình có tư cách pháp nhân mang lại lợi ích to lớn cho các nhà đầu tư kinh doanh. Vì thế khi tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp có một bước quan trọng là lựa chọn loại hình doanh nghiệp.

Ngoại trừ loại hình doanh nghiệp tư nhân là không có tư cách pháp nhân, phần còn lại các loại hình công ty sau thì lại có tư cách pháp nhân khi thành lập, bao gồm các công ty:

  • Công ty TNHH 1 thành viên
  • Công ty TNHH 2 thành viên
  • Công ty cổ phần
  • Công ty hợp danh

Trên đây là những thông tin về Tư cách pháp nhân là gì? Ý nghĩa của tư cách pháp nhân với mô hình doanh nghiệp được Blog Luật Việt chia sẻ. Hy vọng đây sẽ là những thông tin bổ ích giúp các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định pháp luật.

Bài viết liên quan