Văn Bản Pháp Luật

Luật tần số vô tuyến điện hiện hành

Luật tần số vô tuyến điện mới nhất hiện nay

Luật tần số vô tuyến điện hiện hành là văn bản luật mang số 42/2009/QH12 được ban hành vào ngày 23 tháng 11 năm...
Luật Hóa chất

Luật Hóa chất mới nhất hiện nay

Luật Hóa chất đang hiện hành là văn bản số 06/2007/QH12 được ban hành vào ngày 21 tháng 11 năm 2007. Sau đây hãy...
Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới nhất

Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hiện hành là văn bản luật số 33/2009/QH12 được ban hành vào ngày 18...

Luật Thương Mại mới nhất hiện nay 2021

Luật Thương mại mới nhất hiện nay là Luật Thương mại năm 2005 số hiệu 36/2005/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 14/06/2005 và...
Luật Quản lý nợ công

Luật Quản lý nợ công mới nhất hiện nay

Luật Quản lý nợ công hiện hành là văn bản luật số 29/2009/QH12 được ban hành vào ngày 17 tháng 6 năm 2009. Sau...
Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước mới nhất

Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành là văn bản luật số 09/2008/QH12 được ban hành vào ngày 03 tháng...
Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014

Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi 2014 là văn bản luật mang số 72/2014/QH13 được ban hành vào ngày...
Luật viên chức mới nhất hiện nay

Luật viên chức mới nhất hiện nay

Luật viên chức quy định chi tiết về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; quy trình tuyển dụng, sử dụng và quản...
Luật đặc xá mới nhất

Luật đặc xá mới nhất hiện nay

Luật đặc xá đang hiện hành là văn luật số 07/2007/QH12. Luật được ban hành vào ngày 21 tháng 11 năm 2007. Sau đây...
Luật Thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập cá nhân mới nhất hiện nay

Luật Thuế thu nhập cá nhân là văn bản luật số 04/2007/QH12 được ban hành vào ngày 21 tháng 11 năm 2007. Sau đây...